01

Thanh Toán Khi Nhận Hàng (COD)

Chúng tôi hỗ trợ dịch vụ thanh toán khi nhận hàng COD. Phí dịch vụ này là 50.000₫. Nếu bạn muốn chọn dịch vụ này thì cần phải điền đúng số điện thoại trong khi quá trình đặt hàng.

02

Mã Giảm Giá” Và “Điểm”

Bạn có thể sử dụng phiếu giảm giá và điểm khi thanh toán. Sau khi nhập mã giảm giá và điểm của bạn, nhấp vào “Sử dụng” và hệ thống sẽ tự động điều chỉnh tổng số tiền. Xin lưu ý rằng nếu bạn không nhấp vào “Sử dụng” trước khi quyết toán, tổng số tiền của bạn sẽ không phản ánh ưu đãi từ phiếu giảm giá và điểm.