Bo cổ dệt hình nốt nhạc, khoá son

Giai điệu, nốt nhạc nào đang vang lên, khi bạn nhìn thấy bo cổ này 💕😍🎻🎹🎼

Chúng tôi chuyên dệt theo yêu cầu của khách hàng những mẫu cổ áo thời trang.