Thun thể thao/ Siêu/ Sược

80,000.00 65,000.00

Thun thể thao đa dạng với nhiều màu sắc và kích thước:

Khổ 1m6, 4m2 – 4m6/kg

Khổ 1m7, 2m7 –  3m5/kg

Giá bán:

Kem: 65.000đ/kg

Lợt: 68.000đ/kg

Trung: 70.000đ/kg

Đậm: 74.000đ/kg

Tiêu/ Đặc biệt: 80.000đ/kg

Nếu quý khách lấy nhiều màu: 70.000đ/kg đồng màu

Danh mục: Từ khóa: , ,