Vải cát hàn

80,000.00 75,000.00

Vải cát hàn đủ màu dành cho khách may đầm.

Màu trắng: 75.000đ/kg

Đồng màu: 80.000đ/kg

Khổ 1m65

2m4- 2m8/kg