Vải cát hàn

80,000.00 75,000.00

Vải cát hàn đủ màu dành cho khách may đầm.