Vải thun La dong/ ladong

102,000.00 82,000.00

Vải thun La dong chuyên dùng để may đầm nữ và quần áo đạo Hồi

Giá bán:

Loại 1: 82.000đ/kg đồng màu

Loại 2: 102.000đ/ đồng màu